Mandatarissen

Dirk Hoornaert

Schepen Leeftijd: 62 jaar Adres: Waversesteenweg 1367, 1160 Oudergem Tel: +32 2 660 90 33 Mobiel: +32 476 21 35 77
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

We leven goed in Oudergem. Ook als Nederlandstalige. Ik heb een hoop werk verzet tijdens mijn mandaat en dat wil ik kunnen verder zetten. Dat kan alleen vanuit de het college.
SAMEN is een betrouwbare, coherente en respectvolle partner. We respecteren iedereen… maar willen ook gerespecteerd worden.

Wat is voor jou belangrijk?
 • SAMEN is een bruggenbouwer. We willen vooral verbinden, niet verdelen.
 • Vriendelijke en professionele dienstverlening aan onze inwoners.
 • Propere straten en leuke pleintjes en veel groen waar mensen mekaar kunnen ontmoeten.

Frederic Kubben

Juridisch Adviseur van Staatssecretaris
Bianca Debaets // OCMW-raadslid
Adres: Ginette Javauxlaan 5, 1160 Oudergem Website: http://frederickubben.be Tel: +32 473 75 10 13
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Ik ben geen roeper aan de zijlijn. Ik ben iemand die graag mijn engagement ter beschikking stelt om de zaken aan te pakken. Ik deed dit al in verschillende (Oudergemse) verenigingen: bijvoorbeeld als lid van de leerlingenraad van het Lutgardiscollege, als Volwassen Begeleider bij Chiro Oudergem, als ondervoorzitter van de vzw Lutgardisscholen-Brussel, als oud-districtspresident van de Rotaract of als bestuurder bij GC Den Dam, de Association Artistique d’Auderghem en het Davidsfonds.
In al deze verenigingen en sinds recent in de OCMW-raad, voel ik aan dat je via een respectvolle en oplossingsgerichte aanpak heel wat dingen voor onze gemeenschap in beweging krijgt. Het is op die manier dat ik het ook in de politiek wil aanpakken en het is in die stijl dat ik op 14 oktober uw kandidaat wil zijn: Fideel, Respectvol, Efficiënt en Daadkrachtig of gewoonweg: FRED!

Wat is voor jou belangrijk?
 • Een evenwichtig welzijnsbeleid op maat van iedere Oudergemnaar (zowel van crèche tot serviceflat en rusthuis, van jeugdhuis tot vrijwilligers die personen met een beperkte mobiliteit vervoeren,…).
 • Een concrete mobiliteitsoplossing ter vervanging van het Herrmann-Debroux-viaduct met een degelijk verkeersveiligheidsbeleid en een goede ruimtelijke ordening tot aan de Delta-site.
 • Een degelijke naschoolse kinderopvang met een inclusieve samenwerking voor een Nederlandstalige afdeling van de gemeentelijke academie voor muziek en woord.

Kandidaten

Dirk Hoornaert

Schepen Leeftijd: 62 jaar Adres: Waversesteenweg 1367, 1160 Oudergem Tel: +32 2 660 90 33 Mobiel: +32 476 21 35 77
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

We leven goed in Oudergem. Ook als Nederlandstalige. Ik heb een hoop werk verzet tijdens mijn mandaat en dat wil ik kunnen verder zetten. Dat kan alleen vanuit de het college.
SAMEN is een betrouwbare, coherente en respectvolle partner. We respecteren iedereen… maar willen ook gerespecteerd worden.

Wat is voor jou belangrijk?
 • SAMEN is een bruggenbouwer. We willen vooral verbinden, niet verdelen.
 • Vriendelijke en professionele dienstverlening aan onze inwoners.
 • Propere straten en leuke pleintjes en veel groen waar mensen mekaar kunnen ontmoeten.

Frederic Kubben

Juridisch Adviseur van Staatssecretaris
Bianca Debaets // OCMW-raadslid
Adres: Ginette Javauxlaan 5, 1160 Oudergem Website: http://frederickubben.be Tel: +32 473 75 10 13
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Ik ben geen roeper aan de zijlijn. Ik ben iemand die graag mijn engagement ter beschikking stelt om de zaken aan te pakken. Ik deed dit al in verschillende (Oudergemse) verenigingen: bijvoorbeeld als lid van de leerlingenraad van het Lutgardiscollege, als Volwassen Begeleider bij Chiro Oudergem, als ondervoorzitter van de vzw Lutgardisscholen-Brussel, als oud-districtspresident van de Rotaract of als bestuurder bij GC Den Dam, de Association Artistique d’Auderghem en het Davidsfonds.
In al deze verenigingen en sinds recent in de OCMW-raad, voel ik aan dat je via een respectvolle en oplossingsgerichte aanpak heel wat dingen voor onze gemeenschap in beweging krijgt. Het is op die manier dat ik het ook in de politiek wil aanpakken en het is in die stijl dat ik op 14 oktober uw kandidaat wil zijn: Fideel, Respectvol, Efficiënt en Daadkrachtig of gewoonweg: FRED!

Wat is voor jou belangrijk?
 • Een evenwichtig welzijnsbeleid op maat van iedere Oudergemnaar (zowel van crèche tot serviceflat en rusthuis, van jeugdhuis tot vrijwilligers die personen met een beperkte mobiliteit vervoeren,…).
 • Een concrete mobiliteitsoplossing ter vervanging van het Herrmann-Debroux-viaduct met een degelijk verkeersveiligheidsbeleid en een goede ruimtelijke ordening tot aan de Delta-site.
 • Een degelijke naschoolse kinderopvang met een inclusieve samenwerking voor een Nederlandstalige afdeling van de gemeentelijke academie voor muziek en woord.

Bérénice Leën

Bibliotheekmedewerkster Leeftijd: 40 jaar Adres: Baron Robert Hankarsquare 3, 1160 Oudergem
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Om op een actieve wijze bij te dragen aan het bestendigen van een Vlaamse vertegenwoordiging in ons gemeentelijk bestuur. De voorbije legislatuur bewees schepen Dirk Hoornaert de enorme meerwaarde van een Vlaamse vertegenwoordiger in het Oudergems bestuur en dit ter verdediging van de belangen van allerlei minderheidsgroepen in onze gemeente.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Wil je iets veranderd zien in je omgeving? Pak het dan zelf aan of spreek af met de mensen die je ermee kunnen helpen. Samen sta je sterk maar iemand moet de eerste stap zetten en de juiste mensen bijeenbrengen. Daar werk ik graag aan mee.
 • Bewust genieten van de dagelijkse dingen maakt het leven tot een feest voor elke dag. Carpe diem.
 • Centraal in mijn leven staan mijn dochter en partner, daarrond cirkelt mijn werk en participatieve leven. Als moeder vind ik het uiterst belangrijk dat in Oudergem de kinderen gezond kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige omgeving met een ruim aanbod aan kwalitatief onderwijs en socio-culturele en sportieve activiteiten.

Annemie Pijcke

Bibliothecaris Leeftijd: 54 jaar Adres: Josse Smetslaan 23, 1160 Oudergem Tel: +32 472 20 01 85
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Omdat ik me betrokken voel bij wat er in Oudergem leeft en gebeurt.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Een Oudergem waar iedereen zich welkom voelt, waar betaalbare woningen te vinden zijnzodat onze jongeren er kunnen blijven wonen, waar mensen verdraagzaam zijn en elkaar op veel plekken kunnen ontmoeten.
 • Een Oudergem met goed openbaar vervoer, en aantrekkelijke, veilige en comfortabele fiets- en voetgangersvoorzieningen zodat het autoverkeer teruggedrongen kan worden.
 • Een duurzaam beleid dat rekening houdt met de toekomstige generaties.

Sebastiaan 'Bas' Eshuis

Consultant Leeftijd: 59 jaar Adres: Avenue André Drouart 27, 1160 Oudergem Tel: +32 479 87 12 15
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Omdat we Samen Oudergem nog beter kunnen maken en beter kunnen voorbereiden op de toekomst.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Sterke integriteit
 • Duidelijke communicatie
 • Uitstekende organisatie

Rita 'Rit' Goetschalckx

'Duobaan’, Halftijds werken en pensioen Leeftijd: 65 jaar Adres: G.E. Lebonlaan 43, 1160 Oudergem Tel: +32 2 675 93 40 Mobiel: +32 478 48 40 52
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Voor elke nieuwkomer in de gemeente Oudergem is het belangrij van mensen tegen te komen en ‘te ontmoeten’ in een gezellige en openhartige (meertalige) samenleving waarbij eenieder zich welkom en gewaardeerd voelt. De aanwezigheid van een sterke en stevig verankerde Nederlandstalige gemeenschap biedt mogelijkheden aan alle Oudergemnaren. Lokaal burgerschap versterken, zinvol samenleven in een snel veranderende maatschappij en kerkgemeenschap vormen, zijn uitdagingen voor iedere dag en voor elk van ons.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Positieve samenlevingsopbouw over alle generaties heen, van jong tot oud.
 • Actief en wervend lokaal cultureel verenigingsleven, zingevend parochiaal werk en sociale gemeenschapsvormende buurtwerking.
 • Aandacht en respect voor de gezondheid van mens en natuur, voor fiets- en voetganger, voor sport en beweging, voor ecologie en natuurbehoud, voor goed woonbeleid (nog) beter openbaar vervoer.

Laurien De Sutter

Student Maatschappelijk Werk Leeftijd: 20 jaar Adres: Pinoy-wijk, 1160 Oudergem
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Oudergem is een gemeente die veel te bieden heeft en is mijn thuishaven sinds mijn geboorte. Ik vind het belangrijk dat Oudergem de komende jaren op een positieve manier verder kan evolueren. Na mij jaren te hebben ingezet en mij nu nog steeds in te zetten voor Chiro Oudergem, het mee-organiseren van evenementen zoals ‘Kampioenschap Kerstboomwerpen’, naar een Nederlandstalige basisschool en Franstalige kleuterschool te gaan in Oudergem, deel uit te maken van de algemene vergadering van Den Dam, ... heb ik ervoor gekozen om een stapje verder te gaan en mij in te zetten voor de Oudergemse politiek.

Ik heb ervoor gekozen om mij als onafhankelijke op de lijst van SAMEN te zetten, omdat deze partij al veel voor de Nederlandstalige Brusselaars hier in Oudergem heeft gedaan. Door als onafhankelijke op te komen wil ik aan anderen laten zien dat, over de verschillende partijkleuren heen, we toch voor éénzelfde doel kunnen gaan: Het verder uitbouwen van een aangename gemeente waar we in wonen en leven.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Een gastvrij Oudergem voor iedereen.
 • Een gemeente die bruist van enthousiast sociaal leven, met een waaier aan activiteiten en een vuurwerk van initiatieven.
 • Oudergem is waar je woont en leeft, maar bovenal waar je hart is.

Jean-Marie Degryse

Huisarts en Hoogleraar
aan de K.U.Leuven en aan de U.C.L.
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Ik geloof in basisdemocratie en wil me mee inzetten om kandidaten te ondesteunen die van de gemeente een plaats willen maken waar het aangenaam wonen blijft voor iedereen.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Naar een zorgzaam Oudergem. Met aandacht voor alle inwoners ongeacht hun leeftijd, taal of afkomst en waarbij buren het opnieuw voor mekaar opnemen.
 • Naar een veilig Oudergem, waar fietsers en voetgangers hun weg kunnen vinden en waar kinderen ook buiten kunnen spelen.
 • Naar een Oudergem met meer verbondenheid onder mensen en waar niemand zich nog eenzaam moet voelen en waar bruggen tussen mensen gebouwd worden.

Anne Van Asbroeck

Ambtenaar // Voorzitter sp.a Oudergem Leeftijd: 61 jaar Adres: André Drouartlaan 18, 1160 Oudergem Tel: +32 475 46 05 06
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Met sp.a Oudergem nemen we onze verantwoordelijkheid: we willen ook in de komende legislatuur een Vlaamse schepen in het College om het gevoerde beleid te bestendigen en nieuwe initiatieven te nemen in het belang van alle inwoners. SAMEN is de beste garantie om dit doel te bereiken.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Ik pleit voor een evenwichtige herverdeling van de openbare ruimte om plaats te maken voor elke gebruiker: automobilisten, fietsers en voetgangers.
 • Ik pleit voor een gezins- en kindvriendelijke gemeente met betaalbare en aangename woningen in een groene en veilige omgeving.
 • Ik pleit voor een open gemeente waar iedereen zich thuis voelt.

Marie-Christine Lahaye

Fonctionnaire fédérale Leeftijd: 60 jaar Adres: Avenue Théo Vanpé 96, 1160 Oudergem Tel: +32 478 97 90 41
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

La participation active à la vie politique et aux décisions prises au niveau des autorités communales est essentielle pour garantir une saine gestion de notre commune pour tous les auderghemois et auderghemoises. C’est la raison pour laquelle je me présente aux élections communales.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Une Commune inscrite dans le développement durable associant avec succès les trois dimensions; économique, sociale et environnementale.
 • Une Commune accueillante et respectueuse de ces citoyens.
 • Une Commune qui garanti l’égalité des chances.

Stefaan Sonck

Advocaat Leeftijd: 61 jaar Adres: F. Bekaertstraat 7, 1160 Oudergem Tel: +32 2 673 16 64
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Als Vlamingen hebben we nood aan een stem in de gemeenteraad en liefst ook in het schepencollege. Ik hoop via mijn kandidatuur mensen te kunnen overtuigen om voor onze lijst te stemmen.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Een respectvolle bejegening van de Vlamingen en bij uitbreiding van alle niet-franstaligen, in deze gastvrije gemeente.
 • Een verkeersveilige gemeente.
 • Een groene gemeente, met aandacht voor veilige en goed onderhouden speelruimten voor (gezinnen met) kinderen.

Mohammed "Mo" Merkachi

Director bij Agilos Leeftijd: 46 jaar Adres: Waversesteenweg 1433, 1160 Oudergem Tel: +32 2 660 45 00 Mobiel: +32 475 58 13 65
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Het is tijd om iets concreet te doen… Voor mezelf, voor mijn familie, voor mijn gemeente. Tijd om te proberen zaken te veranderen en invloed te hebben op het dagdagelijkse samen leven.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Mensen
 • Sfeer/Samen leven
 • Respect

Emmy Desmet

Bediende gemeentebestuur Oudergem Leeftijd: 53 jaar Adres: Waversesteenweg 1717, 1160 Oudergem Tel: +32 472 52 69 74
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Om Mr. Hoornaert te steunen door dik en dun.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Na al de realisaties die Mr. Hoornaert heeft verwezenlijkt, wil ik dat hij blijft! Nr. 1 moet nr. 1 blijven!

André Carnier

Gepensioneerde Leeftijd: 78 jaar Adres: Benjamin Jansen 24, 1160 Oudergem Tel: +32 2 672 13 08 Mobiel: +32 473 28 71 68
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Om kopman te steunen zodat hij terug verkozen is en zijn taak in de gemeente verder kan zetten.

Johan Carnier

Persgeleider, Printing Partners Brussels Leeftijd: 55 jaar Adres: Jacques Bassemstaat 47, 1160 Oudergem Tel: +32 486 44 90 67
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Ik doe mee om een Nederlandstalige schepen in Oudergem te behouden.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Veiligheid
 • Ouderenzorg
 • Communicatie

Elly Roebben

Medische laboratorium technoloog Leeftijd: 58 jaar Adres: Gustaaf Demeylaan 140, 1160 Oudergem Tel: +32 2 672 67 49 Mobiel: +32 497 29 55 34
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Graag een Nederlandstalige vertegenwoordiging in het gemeentebestuur. Van zeer groot belang . Ik wil graag een bijdrage leveren op het niveau van de gemeente Oudergem en vooral op het vlak van veiligheid, verkeersveiligheid, cultuur, behoud en zelfs uitbreiding van de groene zone, betaalbare sociale woningen en een democratisch woningbeleid.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Veiligheid
 • Aangename leefomgeving. Bv. meer speelterrein voor kinderen
 • Woningbeleid Bv. alleenstaande met of zonder kinderen

Brigitte Verheyen

Kinesitherapeute Leeftijd: 59 jaar Adres: Oude Molenstraat 36, 1160 Oudergem Tel: +32 476 45 30 17

Peter Vanderstappen

Project Leader Bouw Leeftijd: 59 jaar Adres: Oude Molenstraat 36, 1160 Oudergem Tel: +32 479 56 03 38
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Een minderheid moet ook een vertegenwoordiging hebben in de gemeente.

Peter Deriemaeker

Lerarenopleider Leeftijd: 45 jaar Adres: Lievin Verstraeten straat 13, 1160 Oudergem Tel: +32 475 44 18 13
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Ik geloof in het project van onze schepen en lijsttrekker Dirk Hoornaert dat hij SAMEN met en voor alle Oudergemnaren wil verwezenlijken. Zijn verwezenlijkingen tijdens de voorbije legislatuur zijn het bewijs dat Dirk het niet houdt bij loze beloften. Hij maakt ze wel degelijk waar! Dirk verenigt mensen voor een betere SAMENleving voor iedereen. Als betrokken Oudergemnaar wil ik met mijn aanwezigheid op de SAMEN lijst mijn volledige steun betuigen aan dit inspirerende en ambitieuze project!

Wat is voor jou belangrijk?
 • Een gemeente waar iedereen zich thuisvoelt en elkaar respecteert, ongeacht je taal en/of herkomst.
 • Een duurzame gemeente dat ten dienste staat van zijn inwoners. Een gemeente dat voor de nodige diensten en infrastructuur zorgt voor het welzijn van alle inwoners.
 • Vanuit mijn eigen expertise wil ik vooral aandacht besteden aan twee belangrijke pijlers voor een inclusieve SAMENleving, zijnde Onderwijs en Gezondheid.

Kevin Carnier

Student Leeftijd: 21 jaar Adres: Jaques Bassemstraat 47, 1160 Oudergem Tel: +32 471 56 76 36
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Opkomen voor de Nederlandstalige jongeren in Oudergem.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Veiligheid. Politiemensen 's morgens en 's avonds aan scholen zetten voor de veiligheid van de leerlingen. 's Avonds/'s Nachts sommige parken sluiten om hangjongeren te vermijden (v.b. bergojepark)
 • Mening van de jeugd. Via de media jongeren proberen te bereiken om potentiële klanten/medewerkers te vinden voor o.a. jeugdhuis Alleman die als ontmoetingsplek kan dienen voor Nederlandstaligen en Franstaligen

Eline Van Haver

Student Bachelor Lager Onderwijs Leeftijd: 18 jaar Adres: Edouard Pinoy Plein 1, 1160 Oudergem Tel: +32 2 672 06 50
Waarom doe je mee aan deze verkiezingen?

Om ervaring op te doen in de politieke wereld.

Om samen een kracht van verandering te vormen.

Wat is voor jou belangrijk?
 • Samenleving? Dat werkt alleen als je het letterlijk neemt.
 • Alone we can do so little, together we can do so much.